Tài khoản dùng thử Viva88

Hiện nay đối tác Viva88.com – Alo88 cung cấp đến khách hàng tài khoản dùng thử tất cả trò chơi, sản phẩm tại Viva88 hiện nay.

Người chơi có thể đăng nhập vào viva88, từ những tài khoản được cấp bên dưới.

Lưu ý: Những tài khoản dùng thử dưới đây, chỉ với mục đích trải nghiệm trước sản phẩm.

Tài khoản dùng thử tại Viva88

Tài khoản dùng thử tại Viva88

Tên đăng nhập: Alobong88 / Alobong88a / Alobong88b / Alobong88c / Alobong88d

Mật khẩu chung: Alobong88

Lưu ý: 

– Để tránh những sai sót trong quá trình đăng nhập mật khẩu cho tài khoản dùng thử, khách hàng nên copy mật khẩu cho chính xác.

– Từ Alobong88 trong đó có chữ cái “A” là viết HOA.

– Khách hàng không đăng nhập được là do có nhiều khách hàng khác cũng đang dùng thử tài khoản đó. Vui lòng thử bằng tài khoản khác, nếu không thể đăng nhập được nữa, vui lòng liên hệ với nhân viên hỗ trợ trực tuyến.